برچسب: اعتراف به مجرمیت
کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی     نویسنده: بهزاد رضوی فرد چکیده کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است. در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونی‌اند یا قضایی و در فرایند شکل‌گیری آنها فراز و نشیبها و فلسفه‌های مختلفی ممکن است دخیل باشد،…..