برچسب: اصول
اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دادرسی را اگر بتوان به معنای رساندن داد یا اعمال حکم بر موضوع تعریف کرد نوعی حرکت و کنکاش فکری و عملی در آن دیده می‌شود که یک‌سویش دادرس و در سوی دیگر آن، طرفین دعوی قرار دارند…

اصول رفتار

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصول رفتار


می‌دانیم که مردم میل دارند به همان روشی که با آنها رفتار کنیم با ما رفتار کنند. اگر بی‌ادبانه رفتار کنید، با شما بی‌ادبانه رفتار خواهد شد. اگر مؤدبانه رفتار کنید با شما مؤدبانه رفتار خواهد شد. اگر باملاحظه باشید، دیگران نیز در مقابل شما باملاحظه خواهند بود. اگر به دیگران احترام بگذارید دیگران نیز به شما احترام خواهند گذاشت. با آگاهی از این مسئله شما می‌توانید نحوه برخورد خود را مؤثرترین عامل در نحوه ارتباط بدانید. اگر می‌خواهید با سایر افراد ارتباطی سالم، صمیمی و راحت داشته باشید. اصول زیر را به کار ببرید:..