برچسب: اصول فقه
یک‌صد و بیست عبارت، اشاره و قاعده اصولی
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

یک‌صد و بیست عبارت، اشاره و قاعده اصولی

با توجه به نقش اساسی عبارات، اشارات و قواعد اصولی در استنباط احکام شرعی و با توجه به منفعت علم اصول فقه که عبارت است از استفاده از آن قواعد در استنباط احکام حقوق موضوعه و نیز تفسیر قوانین، دانستن آنها در استنباطها و تفسیر‌های حقوقی و قضایی، ضروری است …

نکاتی چند از اصول فقه
۲۶ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه قسمت (9) نکته 1: احکام پنج‌گانه وجوب جزء احکام تکلیفی هستند و خارج از آن هر حکمی جزء احکام وضعی است. اقسام واجب: واجب عینی (واجبی که تعلق به همه‌ی مکلفین دارد)، واجب کفایی (واجبی که مطلوب در آن، تحقق فعل است از جانب هر مکلفی که باشد)، واجب اصلی…..

نکاتی چند از اصول فقه
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه قسمت (5) نکته 1: لازم چه غیر بین و چه بین، اذن در شیء اذن در لوازم آن است. نکته 2: اذن در شیء شرعاً و قانونا مستلزم اذن در لوازم آن‌هم است. نکته 3: نتیجه‌ی قاعده اذن در شیء آن است که تعهد به چیزی مستلزم تعهد به لوازم…..

نکاتی چند از اصول فقه
۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه     قسمت (2) نکته 1: مقدمه‌ی وجود واجب (مقدمه‌ی واجب): یعنی ذی المقدمه واجب است اما تاز مانی که مقدمه تحقق نیابد قابل انجام نیست مثلاً نماز با وضو واجب نمی‌شود ولی برای خواندن نماز می‌بایست وضو گرفت. نکته 2: مقدمه‌ی علم: مقدمه‌ای که به‌طور 100% ما را به…..

نکاتی چند از اصول فقه
۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ۱: قیاس نوع دیگری از ادله‌ی استنباط اسلامی است.

نکته ۲: قیاس در اصول فقه همان تمثیل در علم منطق به معنای رسیدن از جزیی به جزیی دیگر است.
نکته ۳: ارکان قیاس:

۱. اصل یا مقیس علیه

۲. حکم اصل

۳. فرع یا مقیس

۴. علت حکم اصل

۵. حکم فرع…..

نکاتی چند از اصول فقه

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه


نکته ۱: اجماع حدسی یا استنتاجی: چنانچه علمای دین بر مسأله ای اتفاق‌نظر داشته باشند می‌توان گفت امام معصوم (ع) آن‌گونه می‌اندیشید.
نکته ۲: اقسام اجماع بر اساس روش تحصیل:
۱. اجماع محصل
 ۲. اجماع منقول.
نکته ۳: اجماع محصل….