برچسب: اصول بنیادین
آشنایی با اصول بنیادین جنبش عدم‌تعهد
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با اصول بنیادین جنبش عدم‌تعهد

جنبش عدم تعهد در سال1961 و در خلال نظام دوقطبی سرمایه‌داری و کمونیسم و فضای جنگ سرد توسط کشورهای در حال توسعه پایه‌گذاری شد. 10 اصل کنفرانس باندونگ با تغییرات جزیی به‌عنوان اصول بنیادین جنبش عدم تعهد مشخص شده است…