برچسب: اصل 44 قانون اساسی
اعمال فرا سرزمینی مقررات انتظامی بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت  (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

اعمال فرا سرزمینی مقررات انتظامی بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)

اعمال فرا سرزمینی مقررات انتظامی بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت  (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)   نویسنده: سید محمد طباطبائی نژاد چکیده اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی موجب شده است اثر فرا سرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب…..