برچسب: اصل سیاسی
رای اکثریت و نسبت قانون‌گذاری و اخلاق

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رای اکثریت و نسبت قانون‌گذاری و اخلاق


می‌توان مقصود از علم حقوق را یافتن حدود مجاز اخلاقی محدودکننده آزادی افرادی دانست که از وضعیت مفروض آزادی در خلوت غارها به وضعیتهای محدودکننده مدنی درآمده‌اند.
گرچه مشارکت افراد در یک زندگی مدنی برای هر یک از آنها منافذ عمده و بی‌بدیلی به دنبال دارد…