برچسب: اصطلاح حقوقی لعان
آشنایی با دو اصطلاح حقوقی و فقهی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با دو اصطلاح حقوقی و فقهی

آشنایی با دو اصطلاح حقوقی و فقهی لعان چیست؟ آیا می‌دانید لعان چیست؟ و چگونه حاصل می‌شود؟ یا اینکه ازدواج در حالت احرام چه شرایطی دارد؟ قانون مدنی دراین موارد به تبعیت از شرع مقدس ملاحظات و قواعدی را بنانهاده است. لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و…..