برچسب: اصحاب دعوا
دعوای تقابل و علل و شرایط مطرح کردن آن
14 اسفند 1395
بدون دیدگاه

دعوای تقابل و علل و شرایط مطرح کردن آن

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعا، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع‌شده باشد…

نحوه اطلاع اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه
13 بهمن 1395
بدون دیدگاه

نحوه اطلاع اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه

پس از ایجاد یک مشکل حاد و غیر قابل برطرف از طریق خود اشخاص و یا به‌قول‌معروف ریش‌سفیدها دو طرف دعوا به دادگاه روی آورده و در تلاش هستند تا مشکل به وجود آمده را از طریق قانون و حکم قاضی رفع رجوع کنند.

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟
22 آبان 1395
بدون دیدگاه

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا چگونه است؟ پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که…..

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی قسمت (7) نکته1: در صورت فوت یکی از طرفین دعوی در دعاوی قائم به شخص، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود. نکته2: برخی از ایرادات، مانع دایمی جهت رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند مثل ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر مختومه. نکته3: برخی از ایرادات، مانع موقّت جهت رسیدگی…..

قطعی بودن تصمیمات قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا

20 مرداد 1395
بدون دیدگاه

قطعی بودن تصمیمات قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا


الف – طرح مساله
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقایان حمید …ومحمدامیر … صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۵/۳/۸۶ را به لحاظ عدم انجام وایفاء تعهدات قراردادی در خصوص خرید و فروش فرآورده های غذایی و بازرگانی مجاز واسترداد مبلغ سیصد وشصت و دو میلیون وپانصد هزار ریال، مبلغ پرداخت شده به خواندگان در اجرای مفاد قرارداد مذکور وپرداخت خسارت دادرسی را طلب کرد…