برچسب: اشکانیان
تعدد زوجات در ایران باستان
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تعدد زوجات در ایران باستان

تعدد زوجات در ایران باستان     هردوت تاریخ‌نویس یونانی پیرامون چند زنی در دوران هخامنشیان چنین می‌نویسد [1] هرکدام از آنها چند زن عقدی داشتند ولی عده زنان غیر عقدی آنان بیشتر بود. وجود مأمورین بسیار در شهرها، به‌ویژه زنان زحمتکش را درخطر ربوده شدن و تجاوز قرار می‌داد. به این جهت در شهرهای…..