برچسب: اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران
اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و مطالعه آن در اسناد بین‌المللی
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و مطالعه آن در اسناد بین‌المللی

اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و مطالعه آن در اسناد بین‌المللی     نام و نام خانوادگی: سیمین دخت کاظم‌زاده هوجقان دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما : بهشید ارفع نیا سال دفاع: 1394 چکیده: دراین پایان‌نامه مطابق با موضوع ارائه‌شده سعی گردیده تا ضمن بررسی…..