برچسب: اشتباه قاضی
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

«قضا» واژه ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن (عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص ۹۰۲) و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد.(موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۸۷۰)…

بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی »ضمن تشریح مقررات کیفری ،برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ،موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است…

هزینه‌ای برای اشتباه
۱۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه‌ای برای اشتباه

  هزینه‌ای برای اشتباه اشتباه قاضی و جبران خسارت آیین نامه ای که ابلاغ شد درخواست جبران ضرر و زیان ایام بازداشت را نباید به اشخاصی مانند شاهد و گواه تسری داد الزاماً بازداشت، متضمن ورود ضرر و زیان نیست و در شرایطی حتی اگر فرد، خاطی هم نباشد، حق درخواست جبران خسارت را ندارد…..

لایحه بودجه 96 نویدبخش جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی (اصل 171)
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لایحه بودجه 96 نویدبخش جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی (اصل 171)

یک سال و نیم پس از انتصاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت در قوه قضاییه و درحالی‌که در این مدت، اجرای قانون «اشتباه قاضی» چشم‌انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بود، سرانجام رئیس دستگاه قضا این آیین‌نامه را تأیید کرد…