برچسب: اسناد ازدواج
شروط ممکن و غیرممکن در اسناد ازدواج
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شروط ممکن و غیرممکن در اسناد ازدواج

شرط طلاق در مدت معین
پرسش
 زنی با شوهرش شرط کرده بود بعد از پنج سال ازدواج، او را طلاق بدهد، آیا این شرط صحیح است؟
پاسخ
 اگر منظور از این ازدواج، ازدواج دائم باشد، این شرط غیر مشروع بوده و باطل است. چرا که اولاَ قید مدت در ازدواج دائم خلاف مقتضای آن است…