برچسب: استیفا
ضمان ناشی از استیفاء از داده ها ی ارتباطی افراد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضمان ناشی از استیفاء از داده ها ی ارتباطی افراد

ممکن است داده‌های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکتهای تجاری، تحصیل و پس از پردازش، براساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل‌های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود…

استیفای بدون جهت (نامشروع)
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استیفای بدون جهت (نامشروع)

استیفا در لغت به‌معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (ماده 337 قانون مدنی) می‌باشد و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید. (خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع)…

مسوولیت غیرقراردادی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسوولیت غیرقراردادیگاهی پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قرارداد یا داشتن توافقی با سایرین، دارای مسوولیتها و ملزم به انجام تکالیفی می‌شوند. این در حالی است که به طور معمول، باید حداقل توافق یا قراری بین افراد وجود داشته باشند تا به دنبال آن، به اجرای موارد و مفاد آن پایبند باشند.
به مسوولیتها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسوولیتهای غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است شبه عقد، جرم یا شبه جرم باشد….