برچسب: استناد
ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط…..