برچسب: استمداد از مامورین انتظامی
نکاتی چند از حقوق جزا
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق جزا

نکاتی چند از حقوق جزا قسمت (7)   نکته 1: در مورد جرایم موجب جزای نقدی به هر درجه که باشد، شلاق تعزیری به هر درجه که باشد، حبس تعزیری درجه 6،7 و 8 و در مورد جرایم غیرعمدی اعمال مجازات تبعی ممکن نیست. نکته 2: محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است……