برچسب: استماع
تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا   نویسنده: فرامرز عطریان چکیده حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که به‌صورت گسترده در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته‌شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح‌شده آن است…..