برچسب: استقلال قوا
گزارشهای حقوق بشری علیه ایران بیانیه سیاسی و تبلیغاتی است
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارشهای حقوق بشری علیه ایران بیانیه سیاسی و تبلیغاتی است

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این‌که گزارشگر نمی‌تواند بیانیه صادر کند، تأکید کرد: مخالفت ما با گزارشگر ویژه بسیار مستدل، متین، حرفه‌ای و دقیق است ولی بعضی حضرات اعلام می‌کنند که چرا ما پرخاشگری می‌کنیم درحالی‌که بحث حرفه‌ای انجام می‌دهیم؛ گزارشگران ویژه نباید وارد تبلیغات شوند…

نگاهی گذرا به اصل ۱۶۰ قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی گذرا به اصل ۱۶۰ قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری

موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است…

مشروطه تجلی اراده مردم در قانون‌گذاری بود

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مشروطه تجلی اراده مردم در قانون‌گذاری بود


مشروطه در لغت به معنای شرط کرده شده و آن چیزی است که مقید به‌شرط است و در اصطلاح نیز، به معنای مشروط شدن قدرت بلامنازع حکومت شاه به قانون؛ مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند و به عبارتی حکومت مبتنی بر پایه دموکراسی معنا شده است…