برچسب: استقلال جمهوری اسلامی ایران
تحول و تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران تا سال 1373 (قسمت دوم)
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

تحول و تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران تا سال 1373 (قسمت دوم)

تحول و تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران تا سال 1373 (قسمت دوم) دوران چهارگانه تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران را می‌توان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد: ۱-دوره پیش از اسلام ۲- دوره اسلامی ۳- دوره مشروطیت ۴- دوره جمهوری اسلامی. گفتار اول دوره پیش از اسلام در مقام دادرسی، قاضی مکلف بود طبق…..

نکاتی چند از حقوق و جزا
13 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق و جزا

نکاتی چند از حقوق و جزا     قسمت (3) نکته 1: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است. نکته 2: اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ‌یک از…..