برچسب: استانداردهای بین المللی
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی مرجع تصویب: شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ تصویب: 24/3/1395 به نقل از روزنامه رسمی شماره 20865 مورخ 1395/8/4 برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی مصوب نهصدوسی و سومین…..

ضرورت اطلاع‌رسانی از برنامه‌های اصلاحی  و رعایت حقوق زندانیان
24 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ضرورت اطلاع‌رسانی از برنامه‌های اصلاحی و رعایت حقوق زندانیان

رییس سازمان زندان ها؛ضرورت اطلاع‌رسانی از برنامه‌های اصلاحی و رعایت حقوق زندانیان رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از برنامه‌های اصلاحی و رعایت حقوق زندانیان اظهار کرد: به ادعای تمامی بازدیدکنندگان خارجی از زندانهای کشور، برنامه‌های زندانبانی ما و رعایت حقوق زندانیان در جهان کم‌نظیر است و شاخصهای ما…..