برچسب: اسارتگاه
پانزده روز بردگی یک دختر تهرانی در اسارتگاه زن جوان
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پانزده روز بردگی یک دختر تهرانی در اسارتگاه زن جوان

دختر 20 ساله با رؤیای آزادی از خانه پدری‌اش فرار کرد اما خیلی زود در اسارتگاه زن جوان به‌مثل یک برده به کار گرفته شد.
روز چهارشنبه 13 مردادماه سال جاری بود که مأموران گشت پلیسی در غرب تهران با دختر جوانی روبرو شدند که سراسیمه خود را به خودروی مأموران رساند و از راز اسارتگاه زن جوان پرده برداشت…