برچسب: ازدواج زال و رودابه
مهر پیش از ظهور اسلام
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مهر پیش از ظهور اسلام

مهر پیش از ظهور اسلام     در زمینه‌ی مهر برخلاف تصور خیلیها که آن را از ابداعات اسلام می‌دانند باید عرضه داشت که بحث مهر به قول حقوقدانها از قواعد امضایی اسلام است به این معنی که اسلام وجود مهر را قبول کرده ولی درعین‌حال آن را اصلاح نیز کرده است. پس تأثیر اسلام…..