برچسب: ازدواج دایم
بازخوانی ازدواج مـوقت
۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازخوانی ازدواج مـوقت

بازخوانی ازدواج مـوقت     قبل از شروع بحث، در مورد ازدواج موقت چند نکته هست که اول باید دانست: 1- آرامش دایم و بنیان خانواده بر ازدواج دایم بناشده و کسی که شرایط ازدواج دایم را دارد (خصوصاً دختر)، به ازدواج موقت فکر نمی‌کند، همان‌طور که فردی سنی از امام باقر ع پرسید: شما…..

تفاوتهای ازدواج موقت با دایم
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوتهای ازدواج موقت با دایم

تفاوت ازدواج موقت با ازدواج دایم تنها در موقت بودن آن و دائم بودن این نیست بلکه تفاوتهای دیگری هم دارد که به طور خلاصه ذکر می‌شود:

1- در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، البته در صورتی که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
..