برچسب: ارزش اقتصادی
شهید نورایی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید نورایی


مترجم، نویسنده، روزنامه‌نگار حقوقدان
در فروردین‌ماه سال 1291 در خانواده‌ای از دیوانیان و مستوفیان آشتیانی اما در تهران به دنیا آمد. وی کودکی خردسال بود که پدرش مؤتمن لشکر در مأموریت آذربایجان کشته شد و بعدها که نام خانوادگی مرسوم شد عنوان شهید بر نام خانوادگی وی افزوده شد…

حق اشتغال

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق اشتغال
انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نه‌تنها نمی‌توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی‌توان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می‌شوند…