برچسب: ارجاع اوراق قضایی
مردم انتظار دارند پرونده‌های قضایی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شده به نتیجه برسد
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

مردم انتظار دارند پرونده‌های قضایی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شده به نتیجه برسد

رئیس دادگستری استان فارس عنوان کرد: مردم انتظار دارند پرونده‌های قضایی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شده به نتیجه برسد ‌رئیس‌کل دادگستری استان فارس تأکید کرد که اگر فردی با شایعه‌سازی و تخریب، قصد زیر سؤال بردن مقام قضایی را داشته یا با فضاسازی سعی در ایجاد ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضا داشته باشد، با…..