برچسب: ارتکاب مجدد جرم
جذب ۳۰۰۰ مددجوی قزل‌حصاری در اقدامات اصلاحی و تربیتی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

جذب ۳۰۰۰ مددجوی قزل‌حصاری در اقدامات اصلاحی و تربیتی

جذب ۳۰۰۰ مددجوی قزل‌حصاری در اقدامات اصلاحی و تربیتی مدیر ندامتگاه قزل‌حصار مهم‌ترین اهداف زندان در نظام زندانبانی اسلامی را اصلاح و تربیت زندانیان به‌قصد کاهش ارتکاب مجدد جرم و عدم بازگشت به زندان دانست. سید علی حسینی گفت: متصدیان سیستم قضایی و کیفری با استفاده از روشهای اصلاحی، تربیتی و درمانی و مهم‌تر از…..