برچسب: ارتفاق
آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی در راستای آشنایی  عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است…

دعوی ممانعت از حق چیست؟
۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعوی ممانعت از حق چیست؟

دعوی ممانعت از حق چیست؟ ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف دعوی ممانعت از حق می‌گوید: دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. حق ارتفاق و حق انتفاع منظور از حقوق ارتفاق، آن دسته از حقوقی است…..