برچسب: ارائه دروس اختیاری در دانشگاه
ارائه دروس اختیاری در دانشگاه‌ بر اساس نیاز سازمانها
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارائه دروس اختیاری در دانشگاه‌ بر اساس نیاز سازمانها

معاون آموزشی وزیر علوم خبرداد ارائه دروس اختیاری در دانشگاه‌ بر اساس نیاز سازمانها   دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی برنامه‌ریزی اظهار کرد: طبق مصوبه جلسه اخیر شورای عالی برنامه‌ریزی مباحثی که موردنیاز سازمانها است، به‌صورت دروس اختیاری در برنامه‌های درسی دانشگاهها گذاشته می‌شود. قبلاً درس دفاع مقدس به…..