برچسب: ارائه تسهيلات براي تأمين خوابگاه دانشجويان متأهل
ارائه تسهیلات برای تأمین خوابگاه دانشجویان متأهل
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ارائه تسهیلات برای تأمین خوابگاه دانشجویان متأهل

ارائه تسهیلات برای تأمین خوابگاه دانشجویان متأهل   رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: با مشخص شدن تعداد دانشجویان متأهل خواستار خوابگاه، برای تأمین خوابگاه این دانشجویان می‌توانیم تسهیلاتی ارائه دهیم. ذوالفقار یزدان‌مهر در بازدید از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این صندوق برای رفع مشکلات کمبود خوابگاهها می‌تواند درزمینه…..