برچسب: اداره کل تعزیرات
از تخلف دو شرکت بیمه‌ای
تا اجناس تقلبی در بیمارستانها روی میز تعزیرات تهران

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از تخلف دو شرکت بیمه‌ای
تا اجناس تقلبی در بیمارستانها روی میز تعزیرات تهران


رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به جرایم و تخلفات بهداشتی و آرایشی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ‌ برای دو شرکت بیمه معتبر و بزرگ به دلیل تخلف تحمیل هزینه‌های زیاد به بیماران، پرونده تشکیل شده است.
..