برچسب: اداره شهربانی
تاریخچه زندان در ایران
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه زندان در ایران

قبل از اسلام نیز در ایران از زندان استفاده می‌شده است، با‌ این تفاوت که زندانها در ابتدا به‌عنوان محلی برای از بین بردن افراد یا رجالی که به‌نوعی باید در فراموشی مطلق از بین می‌رفتند به وجود آمد. پس از ورود اسلام نیز در‌ ایران‌ این بازداشتگاهها به دست خلفای عباسی احداث شد و کم کم به روزهای قبل از ورود اسلام و محبوس کردن برای از بین بردن افراد تبدیل شد…