برچسب: اداره ثبت اسناد و املاک
چگونه در معاملات ملکی فریب نخوریم
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه در معاملات ملکی فریب نخوریم

از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می‌شود…

پرسش و پاسخ حقوقی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

ملکی به نام پدربزرگم بوده که با وکالت‌نامه بعد از فوت به پدرم رسیده بعد از گذشت تقریباً 20سال به دلیلی پدرم درخواست انتقال سند به نام خود می‌نماید؛ ولی به دلیل فوت عمویم وکالت‌نامه وی باطل و فرزندان وی ادعای ارث می‌کنند. آیا با توجه به اینکه پدرم سهم عمویم را بعد از فوت پدربزرگم و قبل