برچسب: اخذ عوارض
رای شماره 592 مورخ 2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رای شماره 592 مورخ 2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 592 مورخ 2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر شیراز که شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ کرده توسط دیوان عدالت مغایر قانون اعلام شد مصوبه شورای شهر شیراز که شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هم‌چنین…..

اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خدمات افتتاح و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خدمات افتتاح و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.

رأی شماره‌های ۲۷۵ الی ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است شماره ۹۳/۱۸۵ ۸/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۷۵ الی ۲۹۳ کلاسه…..

مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ در خصوص اخذ عوارض از بانکها ابطال می‌شود
۱۸ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ در خصوص اخذ عوارض از بانکها ابطال می‌شود

رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  شماره۹۳/۶۹۸                                                                             ۱۴/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۵۸         کلاسه پرونده:  ۹۳/۶۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:…..