برچسب: اخذ شناسنامه
چند پرسش و
 پاسخ حقوقی
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چند پرسش و
 پاسخ حقوقی

کتمان ازدواج سابق
پرسش: امروزه خانمهایی که ازدواج ناموفق داشته‌اند با مراجعه به ادارات ثبت‌احوال شناسنامه جدیدی اخذ می‌نمایند که در آن نام همسر قبلی حذف شده است. اگر این مسئله را شوهر دوم بعد از عقد متوجه شود، آیا می‌تواند ازدواج را بر هم بزند و طلاق بدهد؟؟؟