برچسب: احکام
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 37)
8 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 37)

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود…

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه
13 دی 1395
بدون دیدگاه

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه     نویسندگان: محمد صالحی مازندرانی و حسینعلی عبدالمجیدی چکیده پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر ازلحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع‌شده است،…..

سلسله مباحث فقهی، حقوقی عقد بیع
6 دی 1395
بدون دیدگاه

سلسله مباحث فقهی، حقوقی عقد بیع

در روابط اجتماعی و اقتصادی انسانها، دادوستد در قالب عقد بیع از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار است، به همین دلیل احکام و مسایل مربوط به عقد بیع با دقت خاصی تبیین گردیده است…

ارسال نامه به رئیس دیوان محاسبات درباره احکام صادرشده علیه احمدی‌نژاد
23 آبان 1395
بدون دیدگاه

ارسال نامه به رئیس دیوان محاسبات درباره احکام صادرشده علیه احمدی‌نژاد

صادقی خبر داد: ارسال نامه به رئیس دیوان محاسبات درباره احکام صادرشده علیه احمدی‌نژاد نماینده مردم تهران در مجلس از نامه خود به رئیس دیوان محاسبات کشور برای در اختیار داشتن اطلاعات تفصیلی نسبت به احکام مربوط به احمدی‌نژاد خبر داد. محمود صادقی درباره اینکه احکام صادرشده علیه احمدی‌نژاد فراتر از سه حکمی است که…..