برچسب: احکام فقهي
نکاتی چند از اصول فقه
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه قسمت (5) نکته 1: لازم چه غیر بین و چه بین، اذن در شیء اذن در لوازم آن است. نکته 2: اذن در شیء شرعاً و قانونا مستلزم اذن در لوازم آن‌هم است. نکته 3: نتیجه‌ی قاعده اذن در شیء آن است که تعهد به چیزی مستلزم تعهد به لوازم…..