برچسب: احکام جعاله
نکات کلیدی درباره عقد جعاله
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکات کلیدی درباره عقد جعاله

نکات کلیدی درباره عقد جعاله   «جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد. از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته…..