برچسب: احياءالعلوم
بدترین و عجیب‌ترین نوع بخل چیست؟
2 آذر 1395
بدون دیدگاه

بدترین و عجیب‌ترین نوع بخل چیست؟

بدترین و عجیب‌ترین نوع بخل چیست؟ بعضی نسبت به اموال خود بخیل‌اند، یعنی، حاضر نیستند کمترین بهره‌ای به دیگران برسانند. بعضی نسبت به اموال مردم بخیل‌اند، یعنی، اگر ببینند کسی به دیگری احسان قابل‌ملاحظه‌ای می‌کند، ناراحت می‌شوند. بعضی نیز هرگاه ببینند افراد اموالشان را برای خودشان به‌طور گسترده مصرف می‌کنند، ناراحت می‌شوند و این بدترین…..