برچسب: اجرت المثل
نقد و بررسی مقررات راجع به حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران
30 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نقد و بررسی مقررات راجع به حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران

پدیدآور: امین روح الامینی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمدرضا امیرمحمدی دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دفاع: 1395 چکیده تحولات اجتماعی صورت گرفته در کشور ایران در خصوص جایگاه اجتماعی زنان و افزایش میزان فعالیت آنها در سطح اجتماع و کاهش روزافزون حضور آنها در منزل تغییرات عمیقی را در چگونگی تشکیل خانواده…..

آشنایی با نفقه ، اجرت المثل و نحله
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

آشنایی با نفقه ، اجرت المثل و نحله

نفقه ، اجرت المثل و نحله ،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس: نفقه مطابق با تعریف ذکرشده در ماده 1107…..

اجرت المثل ایام زناشویی و نحله
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد …

لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی

پرسش- در صورت تعدد خواسته های مقیّد در دادخواست بدوی مثل خلع‌ید، مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و قلع‌وقمع، آیا باید همه خواسته ها تقویم شوند یا فقط دعوای اصلی؟ …

هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له

  هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له هزینه دادرسی عبارتست از هزینه هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد : «هزینه دادرسی عبارتست از : ۱.هزینه ی برگهایی…..

تخلیه زودتر از موعد خانه
7 دی 1395
بدون دیدگاه

تخلیه زودتر از موعد خانه

پرسش و پاسخ حقوقی تخلیه زودتر از موعد خانه مستأجری داریم که می‌خواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه کند. آیا او می‌تواند تقاضای پول پیش خود را کند؟ معمولاً در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستأجر در صورتی‌که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا…..