برچسب: اجرای حکم
تحولات و نوآوریهای قانون
 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحولات و نوآوریهای قانون
 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394


مقدمه: سرانجام هر رسیدگی قضایی مرحله اجرای حکم است. اجرای هرچه سریع‌تر حکم نشانه اقتدار قضایی هر کشور است. از سوی دیگر قانون‌گذار به وضعیت محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم نیز نظر داشته و این مهم ناشی از اخلاق‌گرایی در نظامهای حقوقی است. از یک‌سو محکوم‌علیه راه پرپیچ‌وخم دادگاه را پیموده و درنهایت موفق به اخذ حکم از دادگاه گردیده که بدون اجرای آن هیچ ثمری برای او نخواهد داشت و از سوی دیگر اجرای آن ممکن است به وضعیت معیشتی محکوم‌علیه و خانواده‌اش در زمان اجرای حکم لطمه وارد کند….

حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود
۲۶ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود

شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می­نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می­توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟ نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه…..

با واخواهی محکومٌ‌علیه به رأی غیابی ، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا موقتا  اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ و به  واخواهی رسیدگی نماید
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

با واخواهی محکومٌ‌علیه به رأی غیابی ، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا موقتا اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ و به واخواهی رسیدگی نماید

شماره پرونده ۱۹۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال چنانچه محکوم ­علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری  تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است. نظریه شماره۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین…..