برچسب: اجازه
کاشفیت یا ناقلیت اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کاشفیت یا ناقلیت اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

نویسندگان: محمدطه خراطها، سیدمصطفی سعادت مصطفوی چکیده مطابق بند اول ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله‌ای به حساب می‌آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می‌شود «عقد فضولی»…..

نقش ایجابی و سلبی اذن در ضمان
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش ایجابی و سلبی اذن در ضمان

وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به‌طورکلی همه‌ رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسانها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می‌رود، به‌عنوان نمونه، در حقوق اموال مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است، در مباحث مربوط به قراردادها و حقوق خانواده، نقش و تأثیر اذن موردتوجه قرارگرفته است، ضمن بحث از عقودى مانند؛ بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره، به بیان احکام و آثار آن پرداخته‌شده است…