برچسب: اجاره نشینی
بررسی مشکلات حقوقی قراردادهای اجاره
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی مشکلات حقوقی قراردادهای اجاره

بررسی مشکلات حقوقی قراردادهای اجاره نویسنده: محمود حقیقت طلب چکیده مشکل اجاره‌داری در ایران سالهای سال است که به قوت خویش باقی است. اگرچه دولتهای مختلف همیشه وعده‌هایی برای حل مشکل اجاره نشینی می‌دهند اما در عمل به نظر می‌رسد تا مشکل مسکن حل نشود نمی‌توان انتظار داشت مشکلات بازار اجاره‌نشینی نیز رفع شود دراین‌بین…..

هفت تکلیف بر دوش مستأجر
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هفت تکلیف بر دوش مستأجر

اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره‌نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک‌بار خود موجر یا مستأجر بوده‌اند به‌ویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به‌ناچار به اجاره‌نشینی روی می‌آورند دراین مبحث به بررسی بعضی از تکالیف مستأجر می‌پردازیم…