برچسب: اثر قانون در مکان
اثر قانون در زمان و مکان چیست؟
۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اثر قانون در زمان و مکان چیست؟

اثر قانون در زمان و مکان چیست؟   تصور کنید که قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد، به عنوان مثال امروز قانونی به تصویب برسد که عبور از چراغ قرمز را جرم و مستحق زندان معرفی کند در این صورت هیچ‌کس این امنیت…..