برچسب: اثربخشی دینی
جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات‌متحده آمریکا)
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات‌متحده آمریکا)

جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات‌متحده آمریکا) نویسندگان: سید بهمن خدادادی؛ توماس گوتمان چکیده یکی از مباحث پر چالش و حاشیه‌دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظامهای حقوقی و قضایی. از مهم‌ترین بازتابهای اهمیت…..