برچسب: اثبات، اقرار
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله

۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله
( در دادنامه شماره 394 به تاریخ 24/2/1392)

عباس میرشکاری
 استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد…