برچسب: اتخاذ سیاست فعال در زمینه توسعه فناوری
حقوق مالکیت معنوی جنبه‌های اقتصادی
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق مالکیت معنوی جنبه‌های اقتصادی

حقوق مالکیت معنوی جنبه‌های اقتصادی مفهوم مالیت همواره در حال دگرگونی است. درگذشته معمولاً مالیت اشیا در بُعد فیزیکی و ابعاد مادی آنها متجلی می‌گشت، اما امروزه محصولات فکری همانند محصولات صنعتی قابل‌طرح و مانند هر کالای دیگری مشمول احکام و قواعد اقتصادی و بازاری هستند. بخشی از مالکیتهای معنوی، مانند علایم و اسامی تجاری،…..