برچسب: ابلاغ قانونی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار؛ در قالب بازخوانی یک پرونده
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار؛ در قالب بازخوانی یک پرونده

خواهان دعوای یکی از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته‌ایم …

هر آن‌چه که درباره ابلاغ باید بدانید
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هر آن‌چه که درباره ابلاغ باید بدانید

هر آن‌چه که درباره ابلاغ باید بدانید این واژه در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) آمده است؛ و در اصطلاح به معنی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی است. مدیر دفتر دادگاه دادخواست را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاه ارسال می‌دارد تا وقت دادرسی تعیین گردد. منشی دادگاه…..

نحوه اعتراض به برگ مالیات
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه اعتراض به برگ مالیات

همیشه مؤدیان در مورد اعتراض به برگ تشخیصهای صادرشده از طرف اداره امور مالیاتی با نوعی سردرگمی همراه هستند متن حاضر در مورد مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پروند مالیاتی اعتراض شده بازمانهای مقرر به نگارش درآمده تا مؤدیان بیشتر به حقوق خود آشنا شوند…