برچسب: ابلاغیه
راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در گلستان
۷ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در گلستان

رئیس‌کل دادگستری گلستان خبر داد: راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در گلستان هاشمیان از راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در استان گلستان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، اوراق قضایی مانند اخطاریه، احضاریه و ابلاغیه به‌صورت «الکترونیکی»به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود. هاشمیان از راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در استان گلستان خبر داد و گفت: در…..

جدیت در برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری
۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جدیت در برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری

در خبرها خواندیم که دولت با اصلاح ماده بیست آیین‌نامه اماکن عمومی نیروی انتظامی را از د خالت در محتوای کنسرتها و برنامه‌های هنری و فرهنگی منع کرده است.
در پی این تصمیم معاون ستاد کل نیروهای مصلح ابلاغیه‌ای صادر کرده است…

ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور

ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور 

 عدم ابطال بخشنامه شماره 13675/20/91 مورخ 1/3/1391 وزارت جهاد کشاورزی در قسمت تسری اصلاحیه دستورالعمل ضدعفونی خودروها در مبادی ورودی کشور به قراردادهای قبلی بخش غیر دولتی
کلاسه پرونده: 94/316 و 362 شماره دادنامه: 259-258 موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 13675/20/91 مورخ 1/3/1391 وزارت جهاد کشاورزی در…..