برچسب: اباحه تصرف
نقش ایجابی و سلبی اذن در ضمان
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش ایجابی و سلبی اذن در ضمان

وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به‌طورکلی همه‌ رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسانها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می‌رود، به‌عنوان نمونه، در حقوق اموال مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است، در مباحث مربوط به قراردادها و حقوق خانواده، نقش و تأثیر اذن موردتوجه قرارگرفته است، ضمن بحث از عقودى مانند؛ بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره، به بیان احکام و آثار آن پرداخته‌شده است…