برچسب: آيين دادرسي کيفري
شکایت ترک انفاق
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شکایت ترک انفاق

شکایت ترک انفاق شماره پرونده 2327 ـ 1/168 ـ 94 نظرمشورتی شماره 12/95/7 مورخ 8/1/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال در شکایت ترک انفاق همسر دایم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی…..

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران نویسندگان: احمد احمدی؛ محسن رضایی چکیده جهانی‌شدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانی‌شدن جرم، اقدامهایی در گستره‌ی حقوق کیفری ماهوی شامل جرم انگاریهای گسترده و پیش‌بینی تدابیر و…..

آیین دادرسی کیفری و مقررات انتظامی قضات-با طرح شکایت در دادسرا آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات اعلام می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

آیین دادرسی کیفری و مقررات انتظامی قضات-با طرح شکایت در دادسرا آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات اعلام می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد.

نظریه شماره۱۸۹۴/۹۲/۷                تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ سؤال شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و…..