برچسب: آيا خال‌کوبي (تتو) جرم است؟
آیا خال‌کوبی (تتو) جرم است؟
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

آیا خال‌کوبی (تتو) جرم است؟

آیا خال‌کوبی (تتو) جرم است؟ در فرهنگ و عرف اکثریت مردم ایران، خال‌کوبی امری ضد ارزش و قبیح محسوب می‌شود اما در قانون برای آن مجازاتی پیش‌بینی‌نشده است بنابراین باوجود ضد ارزش بودن جرم محسوب نمی‌شود و مجازاتی ندارد. مگر اینکه شخصی تصاویر مستهجن یا غیرمتعارفی را در صورتش یا در بعضی از نقاط بدنش…..